Tiến độ Nam Hòa Xuân

Trang cập nhật tiến độ xây dựng Nam Hoà Xuân

=> xem sổ đỏ của các Block KĐT Nam Hòa xuân đã về 

Các cung đường ven Sông đã hoàn thành, cây xanh đã lên

 

Cập nhật ngày 18/11/2016:

 

Cập nhật ngày 29 tháng 9 năm 2016: